Nødvendigheden af sikre hjemmearbejdspladser
Corona-krisen har betydet at mange virksomheder har haft deres medarbejdere til at arbejde hjemmefra for at mindske spredning af corona-virussen.
Men en anden virus har spredt sig i stedet. Nemlig ondsindet inficering af de digitale hjemmearbejdspladser, og mange virksomheder har ikke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads.
Regeringens Center for Cybersikkerhed har i lyset af udviklingen udarbejdet en trusselsvurdering, hvori de konkluderer at ”Cybertruslen mod myndigheder og virksomheder i Danmark er meget høj".
”Da mange myndigheders og virksomheders netværk er under pres fra det ændrede brugsmønster i form af mange nye hjemmearbejdspladser, og tilgængeligheden af systemerne prioriteres højt, vil der være situationer hvor sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ikke gennemføres rutinemæssigt. Det kan f.eks. dreje sig om system-og softwareopdateringer eller fravalg af VPN-forbindelse eller flerfaktorgodkendelse. Sammenholdt med et fokus fra hackere på at udnytte sundhedskrisen til at gennemføre cyberangreb vil risikoen for vellykkede hackerangreb i de situationer derfor være forøget.”
– Center for Cybersikkerhed
Der findes forskellige måder at sikre sine medarbejderes hjemmearbejdsplads mod angreb. Itavis anbefaler en VDI – Virtual Desktop Infrastructure – som hjemmearbejdsplads, hvor skrivebordet ligger i skyen og derved altid er fuldt sikkerhedsopdateret. En VDI kan desuden tilgås 24/7, fra alle slags enheder, hvor end i verden dine medarbejdere måtte befinde sig. Logges der på uden for godkendte netværk, suppleres der selvfølgelig med multi-faktor godkendelse ved adgang.
ITAVIS’ Digitale Arbejdsplads
Vores VDI-koncept Itavis24™ slår ring om den digitale arbejdsplads og gør hverdagen enklere for dine ansatte – og så styrker det sikkerheden betydeligt. Itavis24™ giver dine medarbejdere direkte adgang til alle jeres arbejdsapplikationer og data præcis som var det fra en normal Windows computer. Forskellen er bare at skrivebordet ligger placeret i skyen i Itavis’ datacenter. Det betyder at skrivebordet og den digitale arbejdsplads altid er fuldt opdateret, backupped og tilgængelig hvor som helst fra i verden medarbejderen kan komme på internettet. En ødelagt eller mistet computer betyder altså, hverken kompromitering af personoplysninger eller tab af data.