Hybrid Cybersikkerhed: En Omfattende Guide til Sikring af On-Premise og Cloud Miljøer

Forståelse af Hybrid Cloud Sikkerhed

I en hurtigt udviklende verden af informationsteknologi er cloud computing blevet en transformerende kraft. Dog, som organisationer i stigende grad vedtager hybrid cloud-modeller - kombinerer offentlige og private cloud-tjenester - er kompleksiteten af at sikre disse miljøer blevet en overordnet bekymring, især for Chief Information Security Officers (CISO'er).

Hybrid cloud-miljøer tilbyder det bedste fra begge verdener: skalérbarheden og omkostningseffektiviteten ved offentlige cloud-tjenester og kontrol og sikkerhed ved privat cloud-infrastruktur.

Men denne kombination introducerer også unikke sikkerhedsudfordringer. Data og applikationer delt mellem offentlige og private miljøer skal sikres, og den øgede kompleksitet i hybrid miljøer kan gøre dette til en skræmmende opgave.

Sikkerheden af en hybrid cloud afhænger af flere faktorer. Først følsomheden af de data og applikationer, der er involveret. Ikke alle data er egnede til den offentlige cloud; følsomme oplysninger kan være bedre egnet til det kontrollerede miljø i en privat cloud.

For det andet kan lovgivningsmæssige krav diktere, hvor og hvordan data lagres og behandles, især for industrier som sundhedsvæsenet eller finans.

Desuden handler sikkerheden af en hybrid cloud ikke kun om teknologi - det handler også om strategi. CISO'er skal forstå, hvordan man udnytter hybrid cloud-modellen for at skabe forretningsværdi uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Dette kræver en klar forståelse af organisationens IT-krav, omhyggelig planlægning og strategisk beslutningstagning.

En af de centrale strategier for at sikre en hybrid cloud er at opretholde ensartede sikkerhedspolitikker på tværs af både de offentlige og private miljøer.

Dette inkluderer adgangskontrol, krypteringsstandarder og hændelsesreaktionsprotokoller. Derudover er synlighed på tværs af begge miljøer afgørende for at opdage og reagere hurtigt på sikkerhedstrusler.

I de følgende afsnit vil vi gå dybere ned i de unikke sikkerhedsudfordringer, som hybrid cloud-miljøer præsenterer, de almindelige faldgruber og hvordan man kan afbøde disse risici ved hjælp af NIST Cybersecurity Framework.

Trusler og Almindelige Faldgruber ved Hybrid Cybersikkerhed

Hybrid cloud-miljøer, selvom de tilbyder mange fordele, præsenterer også unikke sikkerhedsudfordringer. Disse udfordringer stammer ofte fra kompleksiteten af at administrere sikkerhed på tværs af flere platforme og servicemodeller.

Lad os udforske disse trusler mere detaljeret:

 1. Dataovertrædelser: I et hybrid cloud-miljø distribueres data på tværs af forskellige platforme og steder. Denne distribution kan øge risikoen for dataovertrædelser. Hvordan kan vi sikre integriteten og fortroligheden af vores data på tværs af forskellige miljøer? Hvilke foranstaltninger kan vi tage for at beskytte følsomme oplysninger under overførsel og i hvile?
 2. Inkonsistente sikkerhedspolitikker: At sikre ensartede sikkerhedspolitikker på tværs af både offentlige og private cloud-miljøer kan være en skræmmende opgave. Hvordan kan vi opretholde konsistens i adgangskontrol, krypteringsstandarder og hændelsesreaktionsprotokoller på tværs af forskellige miljøer?Hvordan kan vi sikre, at vores sikkerhedspolitikker håndhæves ensartet og regelmæssigt opdateres for at imødekomme nye trusler?
 3. Overensstemmelsesproblemer: Lovgivningsmæssig overensstemmelse bliver mere kompleks i et hybrid cloud-miljø. Forskellige cloud-serviceudbydere kan have forskellige overensstemmelsesstandarder, og dataopholdsbestemmelser kan diktere, hvor bestemte data kan opbevares.Hvordan kan vi sikre kontinuerlig overensstemmelse på tværs af flere jurisdiktioner og lovgivningsmæssige rammer?
 4. Shadow IT: Brugen af uautoriserede cloud-tjenester, også kendt som Shadow IT, kan øge sikkerhedsrisikoen betydeligt. Disse tjenester er ofte ikke underlagt de samme sikkerhedskontroller og kan blive en bagdør for dataovertrædelser. Hvordan kan vi opretholde synlighed og kontrol over disse ressourcer? Hvordan kan vi sikre, at alle cloud-tjenester, der anvendes inden for organisationen, opfylder vores sikkerhedsstandarder?
 5. Mangel på interne cloud-sikkerhedsevner: Sikring af et hybrid cloud-miljø kræver specialiseret viden og færdigheder. Der er ofte et hul i cloud-sikkerhedskompetencer inden for organisationer, hvilket kan føre til sikkerhedssårbarheder. Hvordan kan vi bro over denne kompetencekløft? Hvilken uddannelse og ressourcer skal vi give vores IT-team?

Ud over disse trusler støder organisationer ofte på almindelige faldgruber, når de vedtager en hybrid cloud-model:

 • Hurtig migreringsproces: En forhastet migration kan føre til overset sikkerhedskontrol, fejlkonfigurerede tjenester og andre dyre fejl. En omhyggeligt planlagt og udført migration er afgørende for at opretholde sikkerheden.
 • Undlader at overveje den samlede ejeromkostning (TCO): Omkostningerne ved en hybrid cloud-model kan være vildledende. Mens visse omkostninger kan reduceres, kan andre, såsom dem, der er forbundet med at administrere sikkerhed på tværs af flere platforme, øge. En omfattende forståelse af TCO er afgørende for at træffe informerede beslutninger.
 • Forsømmelse af medarbejderuddannelse: Den vellykkede vedtagelse af en hybrid cloud-model kræver et veluddannet IT-team. At forsømme at give tilstrækkelig uddannelse i nye teknologier og sikkerhedspraksis kan føre til menneskelige fejl og sikkerhedssårbarheder.

I den næste sektion vil vi udforske, hvordan NIST Cybersecurity Framework kan hjælpe med at afbøde disse trusler og undgå almindelige faldgruber.

Håndtering af trusler med NIST Cybersecurity Framework

Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi (NIST) Cybersecurity Framework giver en politisk ramme for vejledning i computersikkerhed for private sektororganisationer i USA.

Det kan bruges til at styre og afbøde cybersikkerhedsrisiko på en omkostningseffektiv måde baseret på forretningsbehov uden at pålægge virksomhederne yderligere reguleringskrav.

NIST Cybersecurity Framework er designet med fleksibilitet i tankerne – det kan anvendes på en bred vifte af sektorer og organisationer. Det er også risikobaseret og fokuserer på resultater, hvilket muliggør en grad af tilpasning i dets anvendelse afhængigt af organisationens karakter og behov.

Rammen består af fem nøglefunktioner:

 1. Identify: Udvikl en organisatorisk forståelse for at styre cybersikkerhedsrisiko for systemer, aktiver, data og kapaciteter. Dette inkluderer at forstå forretningskonteksten, de ressourcer, der understøtter kritiske funktioner, og de relaterede cybersikkerhedsrisici.
 2. Protect: Implementer passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre levering af kritiske infrastrukturtjenester. Dette involverer at begrænse eller indeholde virkningen af en potentiel cybersikkerhedshændelse.
 3. Detect: Udvikl og implementer passende aktiviteter for at identificere forekomsten af en cybersikkerhedshændelse. Dette betyder, at man skal kunne identificere en hændelses forekomst rettidigt.
 4. Respond: Udvikl og implementer passende aktiviteter for at tage handling vedrørende en detekteret cybersikkerhedshændelse. Dette inkluderer at etablere kommunikation med interne og eksterne interessenter.
 5. Recover: Udvikl og implementer passende aktiviteter for at opretholde planer for modstandsdygtighed og for at genoprette eventuelle kapaciteter eller tjenester, der blev forringet på grund af en cybersikkerhedshændelse.

I forbindelse med et hybrid cloud-miljø kan NIST-rammen være et værdifuldt værktøj til styring af cybersikkerhedsrisici. Det kan hjælpe organisationer med at identificere deres aktiver på tværs af både offentlige og private cloud-miljøer, beskytte disse aktiver gennem konsekvente sikkerhedspolitikker, detektere sikkerhedshændelser på tværs af flere platforme, reagere effektivt på hændelser og komme sig efter cybersikkerhedshændelser.

Men at anvende NIST-rammen i et hybrid cloud-miljø er ikke uden udfordringer. Det kræver en klar forståelse for den delte ansvarsmodel inden for cloud-sikkerhed, hvor sikkerhedsansvaret deles mellem cloududbyderen og kunden.

Det kræver også en robust sikkerhedszonestrategi, som involverer at definere sikkerhedskravene for hver zone i det hybride cloud-miljø.

Beskyt din hybrid cloud

At sikre et hybrid cloud-miljø kræver en omfattende tilgang, der adresserer forskellige aspekter af sikkerhed. Her er nogle nøgleområder at fokusere på, med eksempler, der betragter både on-premises og cloud-baserede løsninger:

 1. Identitetsstyring: Det er afgørende at etablere en robust identitetsstyringsstrategi. Dette kan involvere at skabe en hybrid identitetsadoptionstrategi, der bruger både on-premises databaser og cloud-baserede brugerdatabaser. For eksempel kan du bruge en on-premises Active Directory (AD) med en AD-connector til multi-cloud-miljøer, eller oprette en fødereret brugerdatabase i clouden. Denne tilgang gør det muligt for dig at udnytte indbyggede rollebaserede adgangskontrol (RBAC) roller i clouden og kortlægge dem til eksisterende roller. Hvis det er afsluttet, kan du derefter udnytte muligheden for at integrere nye SaaS-applikationer med SAML2.0 eller SCIM med cloudens identitetsudbyder (IdP).Læs mere om hybrid identitet med Azure AD
 2. Datasikkerhed: Beskyttelse af data involverer flere lag af sikkerhed, herunder kryptering ved hvile og under transport, adgangskontrol og dataintegritet.For eksempel kan du bruge server-side eller klient-side kryptering for data ved hvile, hvilket kan opnås med on-premises krypteringsløsninger eller cloududbyder-tjenester. Implementer strenge adgangskontroller ved hjælp af on-premises systemer til intern data og cloudbaserede kontroller til data i skyen. Brug HTTPS for data under transport for at sikre datasikkerhed, uanset om data bevæger sig inden for dit on-premises netværk eller til og fra clouden.Læs mere om datasikkerhed i hybrid miljøer
 3. Data Backup: En omfattende data backup-strategi er afgørende for at beskytte mod datatab. Dette kan involvere at genoverveje eksisterende on-premises backup-løsninger, udnytte clouden som en backup-destination med klient-side kryptering, og sikre evnen til at håndtere nye datamodeller. For eksempel kan du bruge en on-premises backup-løsning til dine interne data og en cloud-baseret løsning til data i clouden, ved hjælp af klient-side kryptering for ekstra sikkerhed.Læs mere om hybrid data backup-strategier
 4. Netværkssikkerhed: Netværkssikkerhed involverer planlægning af sikkerhedszoner og kortlægning af dem til individuelle Virtual Private Clouds (VPC'er) eller Virtual Networks (VNets). Dette inkluderer at udnytte en hub-og-spoke-forbindelsesdesign og en centraliseret sikkerheds VPC/VNet for en centraliseret tilgang. For eksempel kan du planlægge dine sikkerhedszoner omhyggeligt og kortlægge dem til individuelle VPC'er/VNets, ved hjælp af en kombination af on-premises brandmure for intern trafik og cloudbaserede sikkerhedsgrupper for trafik i clouden.Læs mere om netværkssikkerhed i hybrid miljøer

Detekterering af trusler i Hybrid Cloud

Detektering og reaktion på trusler i et hybrid cloud-miljø er en kritisk aspekt af at opretholde sikkerhed. Det er afgørende at have en omfattende synlighed i dit cloud-miljø for at detektere eventuelle anomalier og reagere på dem hurtigt. Her er hvordan du kan opnå dette:

 • Revision Logs: Revisionslogfiler registrerer begivenheder for en specificeret periode og giver en spor af de aktiviteter, der har fundet sted. I et hybrid cloud-miljø kan du eksportere revisionslogfiler via AWS CloudTrail eller Azure Event Hub til din eksisterende logindsamling eller Security Information and Event Management (SIEM) platform. Dette gør det muligt for dig at overvåge aktiviteter i dit miljø og identificere enhver usædvanlig eller mistænkelig adfærd. Læs mere om AWS CloudTrail og Azure Event Hub
 • Event Logs: Begivenhedslogfiler registrerer væsentlige hændelser i dit system, herunder eventuelle fejl eller statusbeskeder fra software- eller hardwarekomponenter. Du kan bruge eksisterende agent-baserede sikkerhedslog eksportmetoder til servere og virtuelle desktops. Dette giver dig en detaljeret optegnelse over begivenheder, hvilket hjælper dig med at identificere og reagere på eventuelle sikkerhedshændelser. Læs mere om Event Logging
 • Flow Logs: Flow logs indfanger oplysninger om IP-trafik, der går til og fra netværksgrænseflader i din Virtual Private Cloud (VPC). I et hybrid cloud-miljø kan du eksportere flow logs fra VM-associerede Security Groups. Dette giver dig synlighed i din netværkstrafik, hvilket gør det muligt for dig at identificere eventuelle potentielle trusler og reagere på dem i overensstemmelse hermed. Læs mere om VPC Flow Logs

Logfiler er det eneste middel til at afsløre enhver igangværende brud eller til at foretage retsmedicinske undersøgelser. SIEM er et center for sikkerhedssynlighed. Ved at indsamle og analysere logfiler fra clouden kan du opnå værdifulde indsigter i din sikkerhedsposition, detektere trusler tidligt og reagere på dem effektivt.

Reaktion på trusler i Hybrid Cloud

At reagere på trusler i et hybrid cloud-miljø kræver en proaktiv tilgang og evnen til hurtigt og effektivt at handle, når en trussel detekteres.

Best Practices til Response:

 1. Nødplanlægning: Det er afgørende at have en nødplan for effektivt at reagere på cybertrusler. Dette involverer at identificere potentielle trusler, vurdere den indvirkning, de kan have på din organisation, og udvikle strategier for at håndtere disse risici. En nødplan skal dække både on-premises og cloudbaserede ressourcer og bør regelmæssigt gennemgås og opdateres for at sikre, at den forbliver effektiv.
 2. On-Demand reaktion: I tilfælde af en sikkerhedshændelse er det vigtigt at kunne reagere hurtigt. Dette kan involvere at isolere berørte systemer for at forhindre spredning af en sikkerhedstrussel, gennemføre en grundig undersøgelse for at bestemme årsagen til hændelsen og implementere foranstaltninger for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. On-demand reaktionskapaciteter kan forbedres ved at udnytte automatisering og orkestreringsværktøjer, der hurtigt kan udføre reaktionshandlinger, når en trussel detekteres.
 3. Incident Management: Effektiv Incident Management er afgørende for at minimere en sikkerhedshændelses indvirkning. Dette involverer at etablere et Incident-reaktionsteam, definere hændelsesreaktionsprocedurer og regelmæssigt gennemføre Incident-reaktionsøvelser. Incident Management skal dække både on-premises og cloudbaserede ressourcer og skal integreres med din overordnede sikkerhedsstrategi.
 4. Trusselsinformation: At udnytte trusselsinformation kan forbedre din evne til at detektere og reagere på trusler. Trusselsinformation involverer indsamling og analyse af oplysninger om nuværende og fremvoksende trusseltendenser og brug af disse oplysninger til at forbedre dine sikkerhedsforanstaltninger. Dette kan hjælpe dig med at holde dig foran potentielle trusler og reagere mere effektivt, når en trussel detekteres.

Gendannelse fra et cyberangreb i Hybrid Cloud

Gendannelse fra et cyberangreb i et hybrid cloud-miljø kræver en velplanlagt og koordineret tilgang.

Best Practices til Recovery:

 1. Hændelsesreaktionsplan: Det er afgørende at have en veldefineret hændelsesreaktionsplan for effektiv genopretning. Planen skal skitsere de skridt, der skal tages i tilfælde af et cyberangreb, herunder identifikation af de berørte systemer, indeholde truslen, udrydde truslen og genoprette normal drift. Planen skal dække både on-premises og cloudbaserede ressourcer og skal regelmæssigt testes og opdateres for at sikre dens effektivitet.
 2. Backup og gendannelsesprocedurer: Regelmæssige backupper af dine data og systemer kan betydeligt reducere et cyberangrebs indvirkning. I tilfælde af et cyberangreb kan du gendanne dine systemer til deres tilstand på tidspunktet for den sidste backup, hvilket minimerer datatab og nedetid. Dine backup- og gendannelsesprocedurer skal dække både on-premises og cloudbaserede ressourcer og skal regelmæssigt testes for at sikre, at de fungerer som forventet.
 3. Disaster Recovery Plan: En Disaster Recovery Plan skitserer de skridt, der skal tages for at komme tilbage fra en større hændelse eller katastrofe, såsom et storskala cyberangreb. Dette inkluderer genopretning af IT-infrastruktur og systemer, gendannelse af data og sikring af forretningskontinuitet. Din Disaster Recovery Plan skal dække både on-premises og cloudbaserede ressourcer og skal regelmæssigt testes og opdateres.
 4. Kommunikationsplan: Effektiv kommunikation under og efter et cyberangreb er afgørende for at håndtere situationen og minimere skade. Dette inkluderer intern kommunikation inden for din organisation, kommunikation med kunder og interessenter og kommunikation med retshåndhævende og regulerende organer. Din kommunikationsplan skal skitsere, hvem der skal informeres, hvilke oplysninger der skal deles, og hvordan kommunikationen skal udføres.
 5. Løbende forbedring: Efter et cyberangreb er det vigtigt at lære af hændelsen og forbedre dine sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Dette involverer at gennemføre en post-incident-gennemgang for at identificere, hvad der gik galt, hvad der gik godt, og hvad der kan forbedres. Resultaterne fra gennemgangen skal bruges til at opdatere dine sikkerhedsforanstaltninger, hændelsesreaktionsplan og andre relevante procedurer.

Konklusion: Omfavnelse af Hybrid Cloud Sikkerhed

Som afslutning er sikring af et hybrid cloudmiljø en kompleks, men afgørende opgave. Det kræver konsekvente sikkerhedskontroller for at opretholde synlighed og kontrol.

Vigtige overvejelser:

 1. Accepter udfordringen: Sikkerhed er måske ikke den mest glamourøse del af IT, men det er utvivlsomt en af de vigtigste. Som en cybersikkerhedsprofessionel er du måske ikke altid den mest populære person i rummet, men din rolle er afgørende. Omfavn udfordringen og fortsæt med at kæmpe for sikkerheden af din organisations data og systemer.
 2. Sikkerhed før udrulning: Prioriter altid sikkerhed før udrulning af nye systemer eller applikationer. Denne proaktive tilgang kan hjælpe med at forhindre sikkerhedshændelser og sikre, at din organisations data og systemer er beskyttet fra starten.
 3. Konsekvente sikkerhedskontroller: Konsistens er nøglen, når det kommer til hybrid sky sikkerhed. Anvend konsekvente sikkerhedskontroller på tværs af alle on-premises og skybaserede ressourcer for at opretholde synlighed og kontrol. Dette inkluderer konsekvent logindsamling og analysestrategier, konsekvente sikkerhedspolitikker og konsekvent brug af sikkerhedsværktøjer.

At sikre et hybrid cloudmiljø er en kontinuerlig proces, der kræver løbende indsats og årvågenhed. Men med de rigtige strategier og værktøjer kan du effektivt styre sikkerhedsrisiciene forbundet med hybrid cloud og sikre sikkerhed og integritet af din organisations data og systemer.