Itavis styrker Carlsbergs globale it-sikkerhed med SASE-løsning

Carlsberg effektiviserer og optimerer nu sin globale it- ognetværkssikkerhed med en SASE-løsning fra Cato Networks, leveret sammen med Itavis og skræddersyet efter bryggerigigantens behov.

Dette er en genudgivelse af Version2s artikel.

Carlsbergs globale netværk forbinder 200 lokationer og 25.000 remote brugerefordelt over hele verden. Med en sådan størrelse og udbredelse kræver det mangeressourcer at holde it-sikkerheden opdateret på højeste niveau. Derfor harCarlsberg længe været på udkig efter en løsning, der kan konvergere og samle demange sikkerhedsteknologier, organisationen anvender, på én fælles platform forbåde sikkerhed og netværk.

Det fortællerTal Arad, CISO og teknologichef i Carlsberg Group, til det amerikanskeit-nyhedssite SDxCentral. Ifølge Tal Arad har gruppens lokationer hidtil væretforbundet via legacy-MPLS-services, SD-WAN eller site to site-VPN,afhængig af region. En blanding af lokale sikkerheds-applikationer beskyttedede enkelte lokationer, og brugerne koblede sig op på Carlsbergs systemer entenvia traditionel VPN, privat SD-WAN eller applikationsbaseret adgang.

Det kludetæppeaf løsninger blev efterhånden for tidskrævende og dyrt at vedligeholde, ikkemindst på grund af et stigende fokus på it-sikkerhed og en øget tekniskkompleksitet generelt.

Ægteskab mellem sikkerhed og netværk

Løsningenblev, det Tal Arad beskriver som et »ægteskab mellem sikkerhed og netværk« viaen SASE-platform fra Cato Networks, leveret via danske Itavis, der erspecialister i it-infrastruktur og -drift. Via en managed cloud-platformleverer Itavis services til nogle af landets førende virksomheder. Virksomhedenhar afdelinger i tre forskellige lande og tilbyder ud over drift oginfrastruktur også rådgivning om strategi, projektledelse og it-arkitektur.

SASE står for secure access service edge ogbetegner en integreret cloudløsning, som kombinerer netværks- ogsikkerhedsfunktioner i skyen. Begrebet blev oprindelig defineret afanalysehuset Gartner og beskriver konvergensen mellem netværk og security as a service,bl.a. softwaredefineret WAN, networkfirewalling og zerotrust network access. Gartner forventer, at SASE-markedet overde kommende fire år vil vokse med 29% årligt og nå et volumen på 25. mia.dollars i 2027.

Allan Bendix, der er CEO i Itavis, var medtil at forhandle aftalen med Carlsberg på plads. 

»Med den løsning, Carlsberg har valgt, kande gå fra tre regionale netværk til ét globalt netværk,« forklarer han.

»Og man går fra et stort antal regionaleleverandører af netværk og sikkerhed med mange fragmenterede tekniske løsningertil ét integreret netværks- og sikkerhedsframework fra én leverandør. Tidligerevar det svært at gennemføre opdateringer og overskue konsekvenserne af dem,fordi de skulle koordineres på tværs af de mange lag i Carlsbergs gamleløsning. Nu kan man gøre det fra centralt hold med komplet visibilitet ogoverblik. Det betyder bl.a., at Carlsbergs it-folk får mulighed for at fokuseremere på langsigtet planlægning og langt mindre på brandslukning.«

Carlsberg går nu fra et stort antalregionale leverandører af netværk og sikkerhed med mange fragmenterede tekniskeløsninger til ét integreret netværks- og sikkerheds-framework fra énleverandør, siger Allan Bendix fra Itavis.
Illustration: Jeppe Carlsen.

Single vendor-SASE

Cato Networkshar udviklet verdens første SASE-platform og er fortsat helt i front påområdet. Desuden er deres løsning det, fagfolkene kalder en single vendor-SASE,dvs. at systemet og alle dets netværks- og sikkerhedselementer er udviklet,vedligeholdt og kontrolleret af Cato selv og ikke stykket sammen af komponenterfra mange forskellige udbydere. Det er ifølge Allan Bendix den nok væsentligstegrund til, at Itavis valgte Cato Networks.

»Det er netopden samlede løsning, der giver de store fordele,« forklarer Allan Bendix. 

»Cato ejerhele økosystemet, både hardware og software. Det gør det hele meget nemmere forkunden, når man kun har én leverandør at forholde sig til.«

POPs verden over

Som del af sittekniske setup har Cato Networks etableret en vidt forgrenet backbone med POPsfordelt over hele verden. De lokale POPs gør det muligt at tilbyde netværks- ogsikkerhedsservices der, hvor brugerne er. F.eks. kobler en medarbejder påforretningsrejse i Sydamerika sig automatisk op på den nærmeste POP og med fuldsikkerhed i stedet for den traditionelle løsning: at lave split tunnelingog lade al den lokale trafik foregå lokalt i stedet for at sende den fraSydamerika til København og tilbage igen. Den traditionelle løsning indebærerstore sikkerhedsrisici.

IfølgeChristian Hougaard, regional salgsdirektør i Cato Networks for Danmark ogNorge, behøver virksomheder på ingen måde have Carlsbergs størrelse og globalefodaftryk for at få gavn af en SASE-løsning, der samler netværk og sikkerhed ién teknologiløsning.

»Når jeg serde mange sager, hvor virksomheder har været udsat for ransomware, så må jeg sige,at uanset størrelse kan man høste store fordele ved at samle al sin sikkerhedog sit netværk på én platform fra én leverandør. Det giver det samlede overblikog den korte reaktionstid, der er brug for. Det er ifølge Gartner netop styrkeni SASE og også grunden til, at man forventer en stor vækst på området.«

DBU i Qatar

Allan Bendixnævner som eksempel en af Itavis’ andre kunder, der er markant mindre endCarlsberg, men mindst lige så kendt, i hvert fald i Danmark: DBU.

»I forbindelsemed VM i Qatar havde DBU en delegation i landet. Der var brug for at sikredeltagernes computere mod aflytning. Vi installerede Catos remote access-klientpå hver maskine, som etablerede en krypteret tunnel til den nærmeste CatoNetworks-POP. Så var det problem løst.«

VIL DU VIDE MERE?

For yderligere information, kan du læse mere her.